nestkaart.nl

een web-app voor vogelwerkgroepen

Mobiel invoeren

Nestkaart.nl werkt ook op smart-phones en tablets. Voor het mobiel invoeren is wel een dataverbinding nodig.

Locatie bepalen

Zet een stip op een kaart of gebruik de ingebouwde gps van je smartphone of tablet om automatisch de locatie-gegevens in te vullen.

Gedeelde nestkasten

Nestkasten worden aangemaakt door de coördinator en toegewezen aan de controleurs. Geen dubbele invoer meer.

Resultaten

Totalen en gemiddelden zijn direct, tijdens het broedseizoen, zichtbaar. (Binnenkort, deze functie is nog in ontwikkeling)

responsive design

Responsive

Nestkaart.nl past zich aan aan de grootte van het scherm en is te gebruiken op de meeste apparaten en moderne browsers. Voor het invoeren ‘in het veld’ is wel een dataverbinding nodig.